Patronat honorowy

  • Prezydent miasta Wrocławia
Rafał DUDKIEWICZ
  • Prorektor ds. studenckich Politechniki Wrocławskiej
dr inż. Krzysztof Rudno – RudzińskI
  • Prorektor ds. Nauczania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
  • Prorektor ds. Dydaktyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Prof. zw. dr inż. Stefan Wrzosek
  • Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Prof. nadzw. dr hab. Juliusz Migasiewicz
  • Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Teresa Łoś - Nowak