Koncert konkursowy

Poniżej publikujemy werdykt Jury konkursu dla wykonawców IV Wrocławskiego Przeglądu Kultury Studenckiej 2008 oraz zdjęcia z konkursu w wykonaniu Nurka, Lilinki i Cool_Maxa:)

Jury obradujące w składzie Basia Mendyk, Bartek Zgorzelski, Wojciech Szymański, Michał Wajnchold oraz Bartosz Zaleski przyznało:

I miejsce ex aequo dla Basi Beuth z zespołem oraz grupie Szczyt Możliwości,

II miejsce dla Włodzimierza Mazonia,

III miejsce dla zespołu Pomysły Znalezione w Trawie.

Ponadto postanowiono wyróżnić zespół Pod Jednym Dachem za całokształt twórczości oraz Mariusza Poświątnego za upór w poszukiwaniu, dlaczego w górach jest wszystko co kocham.

Nagrodę Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich otrzymała Grupa Caryna.

Nominacje na 34. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Studenckiej YAPA w Łodzi otrzymali: Basia Beuth z zespołem oraz Pomysły Znalezione w Trawie.

Jury z zadowoleniem dostrzegło wielkie zaangażowanie i profesjonalizm inżyniera dźwięku, dzięki któremu stworzono widzom optymalne warunki odbioru konkursu.


 

ZAPRASZAMY do zapoznania się z zakwalifikowanymi wykonawcami w zakładce AKTULANOŚCI!

 

Po raz TRZECI w historii festiwalu zapraszamy wszystkich twórców - tak zespoły jak i solistów - do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach WROCŁAWSKIEGO PRZEGLĄDU KULTURY STUDENCKIEJ 2008. Jeżeli piszecie własną autorską muzykę i gracie piosenki z kręgu piosenki studenckiej, poetyckiej czy też turystycznej - to te konkurs są właśnie dla Was!!!


Czekamy na Wasze zgłoszenia. Wszyscy, którzy zostaną zakwalifikowani, będą mieli możliwość wystąpienia na profesjonalnej scenie obok uznanych już zespołów.

Koncert KONKURSOWY dla zakwalifikowanych wykonawców odbędzie się 15 listopada (sobota). Początek o godz. 17:00. Przewidywane próby mikrofonowe odbędą się dla zakwalifikowanych wykonawców od godz. 9:30 do 11:30

Najciekawszych Wykonawców Konkursowych zaprosimy do udziału w ogólnopolskiej serii koncertów "W górach jest wszystko co kocham..." Będą też inne nagrody.

REGULAMIN

I.ORGANIZATORZY
FUNDACJA "W górach jest wszystko co kocham"

II. TERMIN i MIEJSCE

14 - 16 Listopada 2008 Wrocław (Wrocławski Przegląd Kultury Studenckiej), Stołówka Akademicka PWr., Wybrzeże Wyspiańskiego 27

III. ZGŁOSZENIA:

1. Każdorazowo zgłoszenie powinno zawierać:

1.1. nagranie w formacie mp3 - nie więcej niż 3 MB jedna piosenka (max. 3 piosenki o tematyce najlepiej turystycznej lub zbliżonej); wykonawcy zakwalifikowani do konkursu wykonują na scenie dwie piosenki, trzecią - na życzenie jury lub publiczności; UWAGA: nie mogą to być inne piosenki niż zgłoszone do konkursu; jedna z piosenek może być własną interpretacją powszechnie znanego przeboju piosenki turystycznej - wówczas weźmie dodatkowo udział w konkursie na najlepszą interpretację;

1.2. wskazanie autorów tekstu i muzyki;

1.3. teksty piosenek wraz z funkcjami na gitarę;

1.4. skład imienny zespołu / imię i nazwisko solisty;1.5. dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail;

1.6. opis dotychczasowych osiągnięć zgłaszającego się do konkursu zespołu / solisty.

2. Zgłoszenia należy wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2008 (środa) wyłącznie E-MAIL'EM!!! na adres: przeglad[at]wgorach.art.pl. W temacie e-meila proszę wpisać „Zgłoszenie konkursowe”.

3. Zgłoszenie uważane jest za przyjęte, jeżeli zgłaszający otrzyma od organizatorów potwierdzenie jego przyjęcia w ciągu 2 dni od wysłania zgłoszenia. W razie braku takiego potwierdzenia w wyżej wskazanym terminie prosimy o ponowne wysłanie zgłoszenia - w razie dalszego braku potwierdzenia prosimy o e-mailowy kontakt: wgorach[małpa]wp.pl.

4. UWAGA: w koncercie konkursowym wystąpią wyłącznie wykonawcy zakwalifikowani na podstawie zgłoszeń zawierających ww. dane i przesłanych we wskazany powyżej sposób.

5. Dodatkowo organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia do konkursu wykonawców poza obowiązującymi zgłoszeniami.

IV. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I WYSOKIE;-) JURY:

1. Organizatorzy powołują Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje wykonawców na podstawie przesłanych zgłoszeń zawierających nagrania zgłaszanych do konkursu piosenek. Wyniki kwalifikacji będą ogłoszone na stronie Festiwalu najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem. i zostaną udostępnione także na stronie www.przeglad.wgorach.art.pl.

2. Organizatorzy powołają Jury, które oceni wykonawców występujących w koncercie konkursowym

VI. Uwagi końcowe: Materiał muzyczny nagrany podczas koncertu (ów) jest wyłączną własnością organizatorów. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

Do pobrania (w formacie .doc):
a. Karta zgłoszeniowa