Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki

ostatniakarczmaZespół o 33-letniej historii, powstał w Gorlicach założony przez Bogusława Diducha, Wiesława Lewka, Jacka Pietruszę i Tadeusza Łuczejko. Dobrze czuje się w repertuarze poetyckim (muzyka do tekstów m.in. takich poetów jak Henryka Cyganika, Adama Ziemianina, Andrzeja Krzysztofa Torbusa, Wiesława Kolarza, Franciszka Bratańca, czy Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Pacuły, Krzysztofa Gomoły i Joanny Babiarz), choć nie stroni od kabaretu czy piosenki turystycznej. Aktualnie grupa kończy prace nad swoim czwartym albumem.